CÁ NHÂN

VND125.000

Mỗi tháng

  • 3.500 MB Ổ cứng
  • Không giới hạn Băng thông
  • Không giới hạn Add-on
  • Không giới hạn MySQL
  • Không giới hạn Sub Domain
  • Không giới hạn Địa chỉ Email
  • Không giới hạn Park Domain
  • Không giới hạn FTP Account
  • Back up Hàng tuần
  • Miễn phí 1 tài khoản để gửi Email Marketing
Đăng ký

PHP (v7.x)

MySQL

PhpMyAdmin

Redirects/ Password Protect Directories

Nhiều CMS khác

File manager

FTP/POP/SMTP Over SSL

Web mail

Spam Filter with SpamAssassin

24/7/365 Email + Helpdesk support

99.9% Server uptime

Weekly Backup

Schedule Task