NHÀ HÀNG ẢO

 • Cam kết 100% tốc độ cao và ổn định
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Cửa hàng ảo cho nhà hàng của bạn.
 • Giảm tối đa chi phí bằng cách mang cửa hàng của bạn lên JUMP EATS STORE.

CAM KẾT HOÀN TIỀN CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG HÀI LÒNG VÌ BẤT CỨ LÝ DO GÌ

JUMP STORE 1
VND55.000

Mỗi tháng

 • 1 website dành riêng cho nhà hàng
 • 50 MB dung lượng lưu trữ
 • 1 gian hàng ảo trên JUMPEATS
 • Không giới hạn số lượng đơn hàng nhận
 • Có ứng dụng quản lý đơn hàng
 • Miễn phí 1 tài khoản để gửi Email Marketing
JUMP STORE 2
VND95.000

Mỗi tháng

 • 1 website dành riêng cho nhà hàng
 • 200 MB dung lượng lưu trữ
 • 1 Gian hàng ảo trên JUMPEATS
 • Không giới hạn số lượng đơn hàng nhận
 • Có ứng dụng quản lý đơn hàng
 • Miễn phí 1 tài khoản để gửi Email Marketing
JUMP STORE 3
VND195.000

Mỗi tháng

 • 1 website dành riêng cho nhà hàng
 • 5000 MB dung lượng lưu trữ
 • 1 Gian hàng ảo trên JUMPEATS
 • Không giới hạn số lượng đơn hàng nhận
 • Có ứng dụng quản lý đơn hàng
 • Miễn phí 1 tài khoản để gửi Email Marketing