EMAIL THEO TÊN MIỀN

Giải pháp email cho doanh nghiệp

Khẳng định thương hiệu - Bứt phá doanh thu

 • 99% EMAIL VÀO INBOX
 • CÀI ĐẶT THEO YÊU CẦU đặc thù của mỗi doanh nghiệp
 • Giải pháp SMTP CHỐNG SPAM, VIRUS, BOMBMAIL
 • THUẬN TIỆN SỬ DỤNG trên mọi thiết bị: máy tính, tablet, điện thoại

CAM KẾT HOÀN TIỀN CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG HÀI LÒNG VÌ BẤT CỨ LÝ DO GÌ

EMAIL PRO 1
₫15.000

Mỗi tháng

 • 1 GB Dung lượng
 • Không giới hạn tài khoản email
 • Không giới hạn số lượng mail forwarder
 • Không giới hạn số lượng mail gửi đi /giờ
 • Auto Responder
 • Mã hóa SSL
 • Miễn phí 1 tài khoản để gửi Email Marketing
EMAIL PRO 2
₫45.000

Mỗi tháng

 • 5 GB Dung lượng
 • Không giới hạn tài khoản email
 • Không giới hạn số lượng mail forwarder
 • Không giới hạn số lượng mail gửi đi /giờ
 • Auto Responder
 • Mã hóa SSL
 • Miễn phí 1 tài khoản để gửi Email Marketing
EMAIL PRO 3
₫65.000

Mỗi tháng

 • 10 GB Dung lượng
 • Không giới hạn tài khoản email
 • Không giới hạn số lượng mail forwarder
 • Không giới hạn số lượng mail gửi đi /giờ
 • Auto Responder
 • Mã hóa SSL
 • Miễn phí 1 tài khoản để gửi Email Marketing