GIẢI PHÁP EMAIL MARKETING

Khẳng định thương hiệu - Bứt phá doanh thu

 • 99% EMAIL VÀO INBOX
 • Chuẩn hóa thông điệp và tự động chuyển tài đến khách hàng tiềm năng.
 • Tạo sự khác biệt về trải nghiệm khách hàng.
 • Email server của công ty bạn
JUMP INBOX 1
₫55.000

Mỗi tháng

 • 1 tài khoản gửi mail
 • 200 MB dung lượng lưu trữ
 • Không hạn chế số lần gửi mail
 • Không hạn chế số mẫu mail tạo
 • Không hạn chế số lương mail gửi
JUMP INBOX 3
₫255.000

Mỗi tháng

 • Không hạn chế tài khoản quản lý
 • Không hạn chế dung lượng lưu trữ
 • Không hạn chế số lần gửi mail
 • Không hạn chế số mẫu mail tạo
 • Không hạn chế số lương mail gửi