DỰNG WEBSITE

 • Cam kết 100% tốc độ cao và ổn định
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Cửa hàng ảo cho nhà hàng của bạn.
 • Các mẫu đẹp mắt cho bạn nguồn cảm hứng.

CAM KẾT HOÀN TIỀN CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG HÀI LÒNG VÌ BẤT CỨ LÝ DO GÌ

JUMP WEB 1
₫55.000

Mỗi tháng

 • 1 website dành riêng cho nhà hàng
 • 50 MB dung lượng lưu trữ
 • 1 gian hàng ảo trên JUMPEATS
 • Không giới hạn số lượng đơn hàng nhận
 • Có ứng dụng quản lý đơn hàng
 • Miễn phí 1 tài khoản để gửi Email Marketing
JUMP WEB 2
₫95.000

Mỗi tháng

 • 1 website dành riêng cho nhà hàng
 • 200 MB dung lượng lưu trữ
 • 1 Gian hàng ảo trên JUMPEATS
 • Không giới hạn số lượng đơn hàng nhận
 • Có ứng dụng quản lý đơn hàng
 • Miễn phí 1 tài khoản để gửi Email Marketing
JUMP WEB 3
₫195.000

Mỗi tháng

 • 1 website dành riêng cho nhà hàng
 • 5000 MB dung lượng lưu trữ
 • 1 Gian hàng ảo trên JUMPEATS
 • Không giới hạn số lượng đơn hàng nhận
 • Có ứng dụng quản lý đơn hàng
 • Miễn phí 1 tài khoản để gửi Email Marketing