Quay lại

Quy định về việc xuất hóa đơn VAT khi mua dịch vụ tại JUMP

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/3/2014.

Chúng tôi rất mong quý khách hiểu và tuân thủ một số quy định về việc xuất hóa đơn VAT khi mua dịch vụ tại JUMP như sau:

1. Bất kỳ dịch vụ nào được kích hoạt, gia hạn hoặc phát sinh nạp tiền Cloud VPS trong tháng nào chỉ được xuất hóa đơn VAT đúng tháng đó.
Vì vậy, ngay sau khi dịch vụ được kích hoạt, gia hạn hoặc phát sinh nạp tiền Cloud VPS, quý khách vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ làm hợp đồng và xuất hóa đơn.
VD: Tên miền abc.vn kích hoạt sử dụng ngày 15/08/2018 chỉ được xuất hóa đơn trong tháng 8/2018, không được xuất vào tháng/năm khác
2. Đối với tên miền .vn và tên miền quốc tế: Tên miền đăng ký với chủ thể nào chỉ được xuất hóa đơn cho chủ thể đó, không xuất hóa đơn cho chủ thể khác
VD1: Tên miền abc.vn hoặc abc.com đăng ký với tên chủ thể là : Công ty Cổ phần ABC chỉ được làm xuất hóa đơn cho Công ty Cổ phần ABC, không được xuất hóa đơn cho công ty hoặc cá nhân khác
VD2: Tên miền abc.vn hoặc abc.com đăng ký với chủ thể là Nguyễn Văn A (ông A là Giám đốc Công ty Cổ phần ABC), chỉ được xuất hóa đơn cho Nguyễn Văn A, không xuất hóa đơn cho Công ty Cổ phần ABC.

Chúng tôi hoàn toàn được phép bổ sung khi có bất kỳ phát sinh nào liên quan đến việc xuất hóa đơn VAT.

Cảm ơn Quý khách!