Quay lại

Quy định hoàn phí dịch vụ chứng thư số SSL

1. Điều kiện hoàn phí:

- Các đơn hàng SSL mà Quý khách đã đăng ký tại JUMP.COM.VN đều có thể yêu cầu hoàn phí,

- Các sản phẩm Quý khách được yêu cầu hoàn phí gồm:

  • Sectigo hoàn phí trong 7 ngày từ ngày chứng chỉ được ban hành.
  • GlobalSign hoàn phí trong 2 ngày từ ngày chứng chỉ được kích hoạt.
  • Phí xác thực thông tin doanh nghiệp qua luật sư không được hoàn phí.

- Tuy nhiên, tùy từng đơn hàng JUMP sẽ xem xét và hoàn phí cho Quý khách nếu đơn hàng của Quý khách đủ điều kiện.

- JUMP có toàn quyền từ chối hoàn phí và huỷ đơn hàng tuỳ thuộc vào tình trạng của đơn hàng đó.

- Các khoản hoàn trả sẽ được hoàn theo phương thức mà Quý khách đã thanh toán, Quý khách cũng sẽ phải chịu các khoản phí liên quan đến việc thanh toán và hoàn trả hoặc các chi phí phát sinh khác trong quá trình triển khai hoặc hoàn trả.

- Quý khách cần sử dụng đúng email Quý khách đăng ký dịch vụ SSL và gửi yêu cầu đến địa chỉ: hotrokhachhang@jump.com.vn với số Hóa đơn hoặc mã đơn hàng nhằm mục đích để JUMP xác minh hoàn phí cho đúng người mua & thanh toán. Trong quá trình xử lý thủ tục hoàn phí, Quý khách có thể sẽ cần cung cấp các tài liệu liên quan để việc hoàn phí khi JUMP yêu cầu.

2. Thời gian và phương thức hoàn phí:

JUMP sẽ xử lý yêu cầu của Quý khách trong vòng 48h hoặc 72h kể từ khi Quý khách gửi yêu cầu. Nếu yêu cầu hoàn phí của Quý khách được chấp nhận.

* Quý khách chọn lựa hoàn tiền về tài khoản ngân hàng, vui lòng đợi trong vòng từ 5-15 ngày để tiền về đến tài khoản ngân hàng của Quý khách, phụ thuộc vào từng ngân hàng và quốc gia của Quý khách.

* Quý khách chọn lựa hoàn tiền bằng cách cộng vào số dư tài khoản của Quý khách trên hệ thống JUMP thì thời gian xử lý trong vòng 1 ngày kể từ JUMP đồng ý hoàn tiền.

Chúng tôi chấp nhận nhiều phương thức thanh toán khác nhau khi bạn mua hàng, do vậy, phí chỉ có thể được hoàn vào tài khoản của bạn trên hệ thống của chúng tôi hoặc đúng với phương thức thanh toán bạn đã sử dụng để thanh toán.

* Đối với yêu cầu hoàn phí dưới 500,000VND: Tất cả đơn hàng yêu cầu hoàn phí có giá trị dưới 500,000đ chúng tôi sẽ hoàn vào số dư tài khoản trên hệ thống của chúng tôi để bạn sử dụng cho các dịch vụ khác trong tương lai.

Tại từng thời điểm, JUMP có thể cập nhật các Quy định mới theo quyết định của mình mà không cần thông báo đến Quý khách. Quý khách đồng ý rằng nếu Quý khách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi các Quy định được cập nhật, việc đó có nghĩa là Quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân theo các Quy định đã được cập nhật.