Quay lại

[ Directadmin ] Generate Certificate Request - Tạo mã CSR

Tại giao diện quản trị hosting control panel

- Danh mục: Advanced Features

- Chọn mục: SSL Certificates

- Chọn Create your own self signed certificate.

- Nhập các thông tin theo mẫu sẵn có (Lưu Ý: Nên sử dụng tiếng anh hoặc tiếng việt không dấu sử dụng dấu ở các thông tin)

+ 2 Letter Country Code: Mã quốc gia, với Việt Nam là VN

+ State/Province: Vùng, mục này thường là thông tin Quận/Huyện

+ City: Tên Thành Phố (ví dụ: Ha Noi)

+ Company: Tên công ty hoặc tên tổ chức

+ Company Division: Nhóm/Bộ phận đại diện tổ chức

+ Common Name: Tên miền đăng ký SSL

* Với tên miền đăng ký SSL, JUMP khuyến cáo nên sử dụng là www.<tên_miền> do mặc định sử dụng www.<tên miền> sẽ được tổ chức chứng nhận SSL cho phép sử dụng kèm theo SSL với <tên miền> không kèm www phía trước.

* Nhưng với trường hợp chỉ đăng ký Common Name là <tên miền> thì không được phép sử dụng phần mở rộng www.<tên miền>.

+ E-Mail: email quản trị thông tin SSL

* Các tổ chức chứng nhận SSL chỉ sử dụng các email là một trong số các email sau: postmaster@<tên miền>, admin@<tên miền>, administrator@<tên miền>, hostmaster<tên miền>, webmaster@<tên miền>.

+ Key Size (bits): Để mặc định 2048

+ Certificate Type: Để mặc định SHA256

- Sau khi điền đầy đủ các thông tin, Nhấp vào nút "save" ở góc cuối màn hình.

- Quay trở lại trang SSL Certificates, Thông tin CERTIFICATE REQUEST và RSA PRIVATE KEY được hiển thị tại khung của mục "Paste a pre-generated certificate and key".

- Mã CSR

+ bắt đầu bằng: -----BEGIN CERTIFICATE-----

+ kết thúc bằng: -----END CERTIFICATE -----

- Để đăng ký SSL qua JUMP, bạn cần gửi toàn bộ đoạn mã CSR và tên địa chỉ email như đã khai báo bên trên tới nhân viên bán hàng JUMP.

- Sau khi kích hoạt thành công chứng thư SSL, Bạn có thể tham khảo cài đặt.

Cảm ơn bạn đã bớt chút thời gian tham khảo bài viết này.

Các ý kiến đóng góp xin gửi về email: tuan@jump.com.vn.