Quay lại

Khi đăng ký, gia hạn hoặc nâng cấp gói SSL Globalsign thì thời hạn tối đa là bao lâu?

Q: Tôi đăng ký SSL Globalsign được 2 tháng, tôi có thể gia hạn trước hoặc nâng cấp lên gói SSL cao hơn không?

A:

Từ ngày 01/09/2020, Chứng thư số SSL có quy định về thời hạn tối đa cho phép đăng ký và gia hạn như sau:

+ Gói Alpha SSL (AV), DV SSL, OV SSL và EV SSL: đăng ký tối đa 1 năm

Do có liên quan đến thời hạn tối đa cho phép ở trên, nên Quý khách chỉ có thể gia hạn hoặc nâng cấp lên gói SSL cao hơn trong vòng 30 ngày ngay trước ngày hết hạn chứng thư số hiện tại (nghĩa là tổng thời hạn là tối đa của 1 chứng thư số SSL khi gia hạn hoặc nâng cấp là 397 ngày)

Quý khách có thể tham khảo quy định mới tại: https://support.globalsign.com/ssl/general-ssl/397-day-maximum-tls-certificate-validity

Và phân tích của hãng Global Sign về nguyên nhân vi sao thay đổi thời hạn ngắn hơn so với trước đây: https://www.globalsign.com/en/blog/maximum-ssltls-certificate-validity-now-one-year