Quay lại

Các bước đăng ký SSL

Question: Tôi đăng ký SSL cho tên miền abc.com tại JUMP thì cần làm những bước gì để active?

Answer:

Quý khách vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1:

Quý khách tạo 1 email Admin (1 email trong các email dưới đây) để trả lời email xác nhận SSL đăng ký do Hãng Globalsign gửi: admin@/administration@/hostmaster@/webmaster@/postmaster@abc.com

Bước 2:

Quý khách gửi các thông tin đăng ký chứng thư để JUMP tạo mã CSR (Certificate Signing Request) đăng ký với Hãng:

+ Common Name - Tên miền cài đặt SSL, VD: jump.com.vn

+ Organization - Tên tổ chức VD: GMO RUNSYSTEM

+ Organizational unit – Tên bộ phận thuộc tổ chức, VD: IT Department

+ City/locality – Tên thành phố của tổ chức, VD: Thanh Xuan

+ State/province – Tên vùng/tỉnh của tổ chức, VD: Ha Noi

+ Country/region – Tên quốc gia, VD: Vietnam

+ Email nhận mail xác nhận từ Hãng: Email Admin@/Administration@jump

+ Họ tên người phụ trách liên lạc: VD: Nguyen Van A

+ Số điện thoại:

+ Email nhận thông báo gia hạn SSL:

Hoặc Quý khách có thể tự sinh mã CSR theo các công cụ hỗ trợ từ control panel cpanel mà Quý khách đang sử dụng và gửi mã đó cho JUMP để đăng ký.

Quý khách có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết khởi tạo CSR cho từng loại server tại đây:

Bước 3:

Sau khi Hãng kiểm tra hồ sơ đăng ký SSL và cấp chứng thư số, JUMP sẽ hỗ trợ cài đặt kích hoạt SSL trên Server của Quý khách.